Sản Phẩm

Cung cấp các thiết bị điện, điện tử, điện công nghiệp, tủ bảng điện, Robot, Vision, Ipc, Software Scada, IOT. Cung cấp các thiết bị điều khiển chuyên biệt theo yêu cầu. Và hỗ trợ không thời hạn sau bán hàng …