Huấn Luyện

Paci Technology chuyên cung cấp các khóa đạo tạo miễn phí và có phí cho đối tác doanh nghiệp, thực tập sinh. Các khóa đào tạo gồm hệ thống điều khiển tích hợp PLC, Scada, Iot, Robotic, Vision…