Hỗ Trợ

Paci Technology chuyên support các vấn đề về điện, điện tự dộng, thiết bị, giải pháp và công nghệ. Sửa chữa bảo trì hệ thống, Robot, Vision, Scada. Hỗ trợ tư vấn miễn phí trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm…