Giải Pháp

Cung cấp các giải pháp tự động hóa công nghiệp, giải pháp quản lý giám sát 4.0, Iot. Tích hợp hệ thống Robotic, Vision. Áp dụng những thiết bị công nghệ mới trong điều khiển hệ thống…